Club reglement

Club reglement Freestyle Gymnastic

Betalingen

 • € 20,00 inschrijfgeld.
 • 1x per jaar wordt de bondscontributie geïncasseerd.
 • 1 les per week is € 27,75 per maand.
 • 2 lessen per week is € 48,00 per maand.
 • De contributie wordt per maand betaald via automatische incasso.
 • De contributie wordt vooruit betaald.
 • De contributie wordt 12 maanden betaald.

Opzeggen

 • Het lidmaatschap eindigt niet automatisch.
 • Opzeggen moet schriftelijk, het liefst met reden.
 • Opzeggen kan per 1 december, 1 april of 1 augustus.
 • Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de opzeg datum.
  – 1 november om te stoppen op 1 december
  – 1 maart om te stoppen op 1 april
  – 1 juli om te stoppen op 1 augustus
 • De opzegging is pas definitief als u een bevestiging hiervan heeft ontvangen.
 • Te laat opzeggen van het lidmaatschap betekent dat u lid ben tot de volgende opzegtermijn.

Vakantie

 • In de schoolvakantie van Noord-Holland zijn er geen lessen.
 • In de schoolvakanties van Noord-Holland kan er 1 uur per week vrij trainen worden gereserveerd.

Algemene Ledenvergadering

 • Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering, kijk hier voor datum.

Start typing and press Enter to search