Club reglement

Club reglement Freestyle Gymnastic

Betalingen

 • € 15,00 inschrijfgeld.
 • 1x per jaar wordt de bondscontributie geïncasseerd.
 • 1 les is € 25,- per maand, 2de les € 20,- per maand.
 • De contributie wordt per maand betaald via automatische incasso.
 • De contributie wordt vooruit betaald.
 • De contributie wordt 12 maanden betaald.

Opzeggen

 • Het lidmaatschap eindigt niet automatisch.
 • Opzeggen moet schriftelijk, het liefst met reden.
 • Opzeggen kan per 1 december, 1 maart of 1 juli.
 • Opzeggen moet minimaal 1 maand voor de opzeg datum.
  – 1 november om te stoppen op 1 december
  – 1 februari om te stoppen op 1 maart
  – 1 juni om te stoppen op 1 juli
 • De opzegging is pas definitief als u een bevestiging hiervan heeft ontvangen.
 • Te laat opzeggen van het lidmaatschap betekent dat u lid ben tot de volgende opzegtermijn.

Vakantie

 • In de schoolvakantie van Noord-Holland zijn er geen lessen.
 • In juli en augustus kan er 1 uur per week vrijspringen worden gereserveerd.

Start typing and press Enter to search